Toolbox

In het kader van het Digibrux-project wil BRUXEO praktische tools en hulpbronnen in verband met de verschillende thema's van de digitale transformatie creëren, centraliseren en structureren.  Deze tools zullen, naarmate het project vordert, onder meer het volgende omvatten:

  • Thematische informatiebladen (bv. AVG, cyberveiligheid, ...)
  • Tools voor behoeftenanalyse
  • Diagnosetools voor de digitale maturiteit
  • FAQ voor terugkerende vragen
  • In kaart brengen van bestaande hulp en steun in Brussel
  • Een lijst (idealiter gratis) met softwaretools per categorie
  • Modelbestek
  • Charter voor verantwoorde digitalisering
  • ... 
Tools