Digitalisering

 

Digitalisering is het proces dat bedrijven en verenigingen in staat stelt om nieuwe digitale technologieën in hun activiteiten te integreren.

Door digitalisering doeltreffend in te zetten kunnen verenigingen hun werking, hun communicatie of hun beheer optimaliseren, maar ze kunnen ook winnen aan comfort, kwaliteit en toegankelijkheid voor hun personeel en hun begunstigden. Uiteindelijk stelt de digitale transformatie verenigingen in staat om tijd vrij te maken om zich te concentreren op de essentie: hun maatschappelijke doel.

Toch is ‘digitaliseren’ een werk van lange adem, met opportuniteiten en uitdagingen. En u aarzelt misschien om de sprong te wagen.

Met de nieuwe dienst Digibrux wil Bruxeo een begeleidingsdienst aanbieden voor een verantwoorde digitale transitie voor de Brusselse vzw's.

 

Onze diensten